Čiastka č. 39/1954 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1954 Zb. Zákon o spravovacom poriadku Národného zhromaždenia 30.12.1954
62/1954 Zb. Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia 01.12.1954
63/1954 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu 30.12.1954
64/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom 30.12.1954