Čiastka č. 24/1954 Zb.

Vydaná dňa: 27.09.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh. 27.09.1954
39/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb. 01.10.1954