Čiastka č. 9/1953 Zb.

Vydaná dňa: 20.03.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1953 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zakladá rad „Rad budovania socialistickej vlasti” 03.02.1953
15/1953 Zb. Nariadenie o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi 01.04.1953