Čiastka č. 56/1953 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1953 Zb. Nariadenie o organizácii štátneho požiarneho dozoru a požiarnej ochrany 01.01.1954