Čiastka č. 53/1953 Zb.

Vydaná dňa: 12.12.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právnej praxi a odbornej skúške v odbore justície a prokuratúry. 12.12.1953
91/1953 Zb. Nariadenie o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) a o niektorých prílohách k tomuto dohovoru. 12.12.1953