Čiastka č. 51/1953 Zb.

Vydaná dňa: 04.11.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1953 Zb. Nariadenie o hygienickej a protiepidemickej ochrane vody. 04.11.1953
88/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje výška štátneho detského príspevku. 01.10.1953