Čiastka č. 49/1953 Zb.

Vydaná dňa: 21.10.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1953 Zb. Nariadenie o úprave poistného národného poistenia 01.06.1953
85/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú do podnikového registra. 21.10.1953