Čiastka č. 44/1953 Zb.

Vydaná dňa: 14.09.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe 14.09.1953
76/1953 Zb. Nariadenie o novom znení Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach zo dňa 23. novembra 1933 (M. D. T.) 14.09.1953