Čiastka č. 32/1953 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/1953 Zb. Nariadenie o premávke na cestách 01.07.1953
55/1953 Zb. Nariadenie o zaslúžilých umelcoch 01.07.1953