Čiastka č. 23/1953 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia, poprípade doplňujú niektoré ustanovenia platových poriadkov pre správnych zamestnancov, učiteľov, zamestnancov zdravotnej starostlivosti a sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov 01.06.1953
39/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registri trestov 22.05.1953