Čiastka č. 15/1953 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1953 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia 01.05.1953