Čiastka č. 11/1953 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov. 01.04.1953
19/1953 Zb. Vyhláška o úplnom znení nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osůb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 30.03.1953