Čiastka č. 42/1952 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1952 Zb. Nariadenie o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu 01.01.1953
94/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti ustanovenia § 39 ods. 2 vety druhej zákona o organizácii súdov 01.01.1953
95/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva spravovací poriadok pre súdy 01.01.1953
96/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia 01.01.1953