Čiastka č. 40/1952 Zb.

Vydaná dňa: 24.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1952 Zb. Zákon o Československej akadémii pôdohospodárskych vied 01.01.1953