Čiastka č. 38/1952 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1952 Zb. Zákon o organizácii peňažníctva 01.01.1953
85/1952 Zb. Zákon o poisťovníctve 01.01.1953
86/1952 Zb. Zákon o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií 01.01.1953