Čiastka č. 28/1952 Zb.

Vydaná dňa: 09.10.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1952 Zb. Nariadenie o úprave colného sadzobníka 10.10.1952