Čiastka č. 27/1952 Zb.

Vydaná dňa: 06.10.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1952 Zb. Nariadenie o Štátnej energetickej inšpekcii 01.10.1952