Čiastka č. 12/1952 Zb.

Vydaná dňa: 31.05.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1952 01.01.1952
20/1952 Zb. Nariadenie o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl 31.05.1952