Čiastka č. 9/1951 Zb.

Vydaná dňa: 05.03.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1951 Zb. Nariadenie o odmenách funkcionárov národných výborov 01.01.1951