Čiastka č. 7/1951 Zb.

Vydaná dňa: 19.02.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1951 Zb. Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami 21.02.1951