Čiastka č. 38/1951 Zb.

Vydaná dňa: 08.09.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly 08.09.1951
74/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva 08.09.1951