Čiastka č. 33/1951 Zb.

Vydaná dňa: 28.07.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1951 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve 28.07.1951
59/1951 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o znárodnení v stavebníctve 28.07.1951
60/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu 28.07.1951
61/1951 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory 28.07.1951
62/1951 Zb. Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku 27.10.1945