Čiastka č. 30/1951 Zb.

Vydaná dňa: 09.07.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1951 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951 09.07.1951