Čiastka č. 29/1951 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky pracujúcich dôchodcov národného poistenia 01.07.1951
50/1951 Zb. Nariadenie o schvaľovaní a uverejňovaní taríf dráh 30.06.1951