Čiastka č. 23/1951 Zb.

Vydaná dňa: 10.05.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1951 Zb. Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe 10.05.1951