Čiastka č. 2/1951 Zb.

Vydaná dňa: 29.01.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1951 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru 01.02.1951
3/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich 01.01.1951