Čiastka č. 17/1951 Zb.

Vydaná dňa: 13.04.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1951 Zb. Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku 13.04.1951