Čiastka č. 10/1951 Zb.

Vydaná dňa: 06.03.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu 06.03.1951
16/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu 01.01.1951