Čiastka č. 76/1950 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
203/1950 Zb. Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti 01.01.1951
204/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu 30.12.1950
205/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku 01.01.1951
206/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov 23.12.1950
207/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice 01.01.1951