Čiastka č. 66/1950 Zb.

Vydaná dňa: 20.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
159/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev 20.12.1950