Čiastka č. 62/1950 Zb.

Vydaná dňa: 24.11.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
148/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch 24.11.1950
149/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o národných dopravných podnikoch 24.11.1950
150/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopňuje zákon Československej pošte, národnom podniku 24.11.1950
151/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku 24.11.1950