Čiastka č. 4/1950 Zb.

Vydaná dňa: 08.02.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1950 Zb. Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne 08.02.1950
10/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob prevádzky lekární 08.02.1950