Čiastka č. 35/1950 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1950 Zb. Nariadenie o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou 30.06.1950
80/1950 Zb. Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov 01.07.1950