Čiastka č. 34/1950 Zb.

Vydaná dňa: 27.06.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1950 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950 27.06.1950