Čiastka č. 32/1950 Zb.

Vydaná dňa: 17.06.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave 17.06.1950
75/1950 Zb. Nariadenie o rozpočtoch a záverečných účtoch národných výborov 17.06.1950