Čiastka č. 3/1950 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr 01.02.1950
8/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon 15.02.1950