Vyhláška č. 8/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon

Čiastka 3/1950
Platnosť od 31.01.1950 do31.12.2001
Účinnosť od 15.02.1950 do31.12.2001
Zrušený 507/2001 Z. z.

8.

Vyhláška Ministerstva vnútra.

zo dňa 6. januára 1950

o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.


V prvej vete § 7, ods. 3 úradného slovenského znenia vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb. sa opravuje tlačová chyba, takže táto veta správne znie takto:

„Pri cenných listoch a pri balíkoch zodpovedá podnik v rozsahu určenom v odseku 2 aj za škodu vzniknutú oneskorením v doprave, ktorým sa zásielka skazila alebo svoju cenu trvale úplne alebo čiastočne stratila.“


Polák v. r.