Čiastka č. 21/1950 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1950 Zb. Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy 22.05.1950