Čiastka č. 2/1950 Zb.

Vydaná dňa: 27.01.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1950 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1949 27.01.1950
4/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948 27.01.1950
5/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948. 27.01.1950