Čiastka č. 19/1950 Zb.

Vydaná dňa: 18.05.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1950 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania 18.05.1950
44/1950 Zb. Nariadenie o niektorých prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení) pred 1. októbrom 1948 18.05.1950
45/1950 Zb. Nariadenie o národnom poistení brigádnikov 01.06.1950