Čiastka č. 83/1949 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
260/1949 Zb. Zákon o úradných listoch 01.01.1950
261/1949 Zb. Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja. 23.12.1949