Čiastka č. 77/1949 Zb.

Vydaná dňa: 22.11.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov. 22.11.1949
239/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane. 01.01.1949