Čiastka č. 75/1949 Zb.

Vydaná dňa: 11.11.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
235/1949 Zb. Vládne nariadenie o plánovaní a inej tvorbe cien. 15.11.1949
236/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú dni, ktorými Družstvo hospodárskych liehovarov v Prahe, zapísané spoločenstvo s obmedzeným ručením, a Družstvo hospodárskych liehovarov, Bratislava, vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami v Prahe a zanikajú. 31.08.1949