Čiastka č. 69/1949 Zb.

Vydaná dňa: 29.10.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
224/1949 Zb. Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní). 29.10.1949
225/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia. 01.05.1949