Čiastka č. 66/1949 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/1949 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949. 15.10.1949
215/1949 Zb. Vyhláška o Dohovore o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou, podpísanom v Paríži dňa 12. októbra 1948. 15.10.1949
216/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú sídla doplňovacích úradov I. a II. stolice a obvody ich pôsobnosti. 01.10.1949