Čiastka č. 40/1949 Zb.

Vydaná dňa: 30.05.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov. 30.05.1949
123/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé železnice, národný podnik“. 01.01.1949
124/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá automobilová doprava, národný podnik". 01.01.1949
125/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba labská, národný podnik“. 01.01.1949
126/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá plavba oderská, národný podnik". 01.01.1949
127/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československá plavba dunajská, národný podnik“. 01.01.1949
128/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé aerolínie, národný podnik“. 01.01.1949