Čiastka č. 28/1949 Zb.

Vydaná dňa: 08.04.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1949 Zb. Zákon o výkone verejnej správy v odbore organizácie a ochrany práce národnými výbormi 01.04.1949
88/1949 Zb. Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín 08.03.1949
89/1949 Zb. Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Poľskou republikou o vzájomných právnych stykoch vo veciach občianskych i trestných, podpísanej vo Varšave dňa 21. januára 1949 23.04.1949