Čiastka č. 88/1948 Zb.

Vydaná dňa: 25.10.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
236/1948 Zb. Zákon o vojenskej nemocenskej starostlivosti 01.10.1948
237/1948 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno niektorým osobám udeliť oprávnenie na vykonávanie zubnej techniky 25.10.1948
238/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde. 25.10.1948