Čiastka č. 82/1948 Zb.

Vydaná dňa: 29.09.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/1948 Zb. Nariadenie o začatí činnosti Investičnej banky 01.10.1948
224/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata. 29.09.1948