Čiastka č. 80/1948 Zb.

Vydaná dňa: 24.09.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
219/1948 Zb. Nariadenie o ústavoch národného zdravia. 24.09.1948
220/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec 01.10.1948